Aarhus Universitets segl

Husdyrforsker fra Institut for Husdyrvidenskab udpeget til Pelsdyrafgiftsfondens bestyrelse

Seniorforsker Steen Henrik Møller fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet er per 1. november 2016 udpeget til at sidde i bestyrelsen for Pelsdyrafgiftsfonden.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har, efter indstilling fra Det Frie Forskningsråd, udpeget seniorforsker Steen Henrik Møller, Institut for Husdyrvidenskab som bestyrelsesmedlem for Pelsdyrafgiftsfonden per 1. november og fire år frem.

Steen er oprindeligt uddannet agronom og PhD og har siden 1985 arbejdet som forsker. I dag er Steen ansat som seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab, sektion for epidemiologi og management, og har i en lang årrække været beskæftiget med forskning i minks sundhed, velfærd og produktion – herunder at udvikle koncepter og redskaber til velfærdsvurdering, produktions- og sundhedsstyring.

Om Pelsdyrafgiftsfonden
Pelsdyrafgiftsfonden administreres af Dansk Pelsdyravlerforening og har til formål, at styrke pelsdyrerhvervets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne igennem sygdomsbekæmpelse; forskning og udvikling samt produktudvikling.

Pelsdyrafgiftsfondens midler stammer fra den produktionsafgift der opkræves ved salg af pelsskind fra mink, ilder, ræve og finnracoon produceret delvist i Danmark, samt fra tilskud af promilleafgiftsmidler fra Promilleafgiftsfonden.

Flere oplysninger

Seniorforsker Steen Henrik Møller,
Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: steenh.moller@anis.au.dk

Tlf: +4587157926