Aarhus Universitets segl

Insekterne rykker ind i stalden

Danmark skal være foregangsland for bæredygtig industriel produktion af insekter til foder og fødevarer. Det er målet i et nyt projekt, hvor forskere fra Aarhus Universitet i samarbejde med kolleger og erhverv vil anvende organiske rester og spildprodukter til at opdrætte insekter i stor skala.

I projektet er fokus rettet mod melorme, da disse insekter både udgør et reelt alternativ til andre proteinkilder. Foto: Teknologisk Institut

De senere år har insekter fået megen opmærksomhed som alternativ til andre proteinrige fødevarer – og det er tilmed muligt at købe både melorme og græshopper i danske specialbutikker. Men det er fortsat en nicheforretning.

Det vil partnerne i projektet inVALUABLE forsøge at ændre. Projektet, der er støttet med 19. mio. kr. af Innovationsfonden, har som mål at etablere en industriel produktion af insekter til dyrefoder og menneskeføde med en årlig omsætning på 200-300 mio. kr. og op mod 200 relaterede job.

I projektet er fokus rettet mod melorme, da disse insekter både udgør et reelt alternativ til andre proteinkilder og samtidig kan fodres med organiske biprodukter. Dermed kan insekterne omsætte lavværdiprodukter til værdifuldt mad og foder. 

Muligt alternativ til antibiotika

På Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet skal lektor Jan Værum Nørgaard stå i spidsen for den del af arbejdet, der har med selve husdyrene at gøre. Han og kollegerne skal dels evaluere melorme som menneskeføde ved at undersøge, hvordan grise fordøjer insekterne. Grisene bliver således brugt som model for mennesker.

Derudover skal forskerne undersøge, hvordan melormene påvirker smågrises sundhed og vækst.

- Vi har en formodning om, at insekter indeholder stoffer, der kan gavne immunsystemet. Og derfor håber vi, at vi kan opdage nogle egenskaber,  der gør, at vi ved at bruge insekter i foder kan mindske brugen af antibiotika i svineproduktionen, forklarer Jan Værum Nørgaard. 

Grise er ikke kræsne

Men selvom insekter de senere år er blevet anerkendt som et miljøvenligt og realistisk alternativ til velkendte foderstoffer og fødevarer, er efterspørgslen fortsat minimal. For at produktionen af insekter skal nytte, skal mængden være stor, og derfor skal forskerne på AU også forsøge at danne grundlag for, at der kan etableres en større efterspørgsel.

- Det er allerede en meget stor industri i Asien , men der er fortsat ikke et stort marked for at spise insekter blandt danske forbrugere.  Heldigvis er grise ikke kræsne, og derfor kan det være nemmere at afsætte insekter til brug som foder.  Men vi forventer egentlig, at efterspørgslen stiger kraftigt blandt både forbrugere og husdyrproducenter, når kloden på længere sigt kommer til at mangle proteinkilder, siger Jan Værum Nørgaard og tilføjer, at man også kan se på insekter fra en anden vinkel:

- Vi mangler protein til den voksende befolkning – hvis vi kunne erstatte en del af vores nuværende kød med insekter, kunne det løse nogle af de problemer, vi har i husdyrproduktionen med f.eks. miljø, klima, velfærd og antibiotikaresistens.


Yderligere information

Projektet inVALUABLE (Insect Value Chain in a Circular Bioeconomy) har et samlet budget på 28 mio. kr., hvoraf Innovationsfonden har bevilget 19 mio. kr.

I projektet deltager:  Teknologisk Institut, Aarhus Universitet (Institut for Husdyrvidenskab), Københavns Universitet (Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE)), DTU Fødevareinstituttet, Proti-Farm R&D, Novozymes, Hannemann Engineering, Ausumgaard, ScrapTrans, Agro Korn og DryingMate.

Faglig projektleder er Lars-Henrik Lau Heckmann, Teknologisk Institut.

Kontakt

Lektor Jan Værum Nørgaard
Institut for Husdyrvidenskab, AU
Mail: janvnoergaard@anis.au.dk
Telefon: 8715 7816