Aarhus Universitets segl

Muslinger på menuen hos grise og høns

Muslinger er omdrejningspunktet i et nyt projekt, hvor virksomheder og forskere fra bl.a. AU skal udvikle systemer til omkostningseffektiv muslingeproduktion. Det skal på én og samme tid forbedre vandmiljøet og danne grundlag for udvikling af protein til husdyr.

Udover at være en god proteinkilde, har muslinger den fordel, at de kan bruges som vandrensere. Foto: Colourbox

Insekter har tidligere været fremhævet som en mulig proteinkilde i dyrefoder. Men insekter er ikke de eneste mulige alternativer til sojaskrå.  I et nyt projekt, MuMiPro, der er støttet med 16. mio. kr. af Innovationsfonden, har forskere og erhverv blikket rettet mod danske blåmuslinger.

De skal i samarbejde udvikle en ny type opdræt af muslinger, som på én og samme tid leverer bæredygtigt foderprotein til økologisk husdyrproduktion og forbedre miljøkvaliteten i kystnære danske farvande.

På Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet skal lektor Jan Værum Nørgaard stå i spidsen for den del af projektet, der omhandler anvendelsen af muslinger som foder til husdyr. Det forventes, at behovet for økologisk protein stiger, når EU-krav fra 2018 indebærer, at alt foder til økologiske husdyr skal være 100 procent økologisk.

- Vi antager, at muslingerne indeholder næringsstoffer, som dyrene har brug for – og fra tidligere forsøg ved vi, at muslingerne er en god proteinkilde, og at de samtidig indeholder interessant fedtsyrer, som muligvis kan gavne dyrenes sundhed, forklarer Jan Værum Nørgaard.

Forsøg i kommercielle besætninger

I det nye projekt skal forskerne ved AU finde yderligere dokumentation for at kunne introducere muslingeprodukter på det kommercielle marked og dermed skabe grundlag for vækst i den økologiske husdyrproduktion.

- Vi skal i samarbejde med Udviklingscenter for Husdyr på Friland og SEGES Økologi gennemføre forsøg med grise og fjerkræ i kommercielle besætninger for at se, om muslingemel kan bruges på samme måde som traditionelle proteinkilder. Derudover skal vi undersøge, om de sundhedsgavnlige effekter er noget, man kan finde i praksis, siger Jan Værum Nørgaard og forklarer, at forskerne på AU også skal udvikle en form for muslingeensilage, da det formodes, at ensilage potentielt kan stimulere foderoptagelsen og være en væsentligt faktor i forhold til udvikling af eksempelvis diarre hos smågrise.

I samarbejde med kolleger på Institut for Fødevarer skal de også undersøge, hvordan æg fra fjerkræ påvirkes af muslingerne. Tidligere forsøg har nemlig vist, at muslinger har en meget stor effekt på farven af blommen i ægget.

- Derfor skal vi bl.a. undersøge, om man kan finde en optimal mængde muslinger, som man kan fodre i den rette koncentration, og evaluere æggene ved hjælp af et trænet smagspanel, siger Jan Værum Nørgaard. 

Flytte næringsstoffer fra vand til land

Udover at være en god proteinkilde, har muslinger den fordel, at de kan bruges som vandrensere. Der er derfor store perspektiver i at forbedre vandmiljøet i de næringsstofrige fjorde ved at producere muslinger på liner.

- Muslingerne filtrerer vandet for næringsstoffer, som de vokser af – og ved at fodre husdyr med muslinger kan vi på den måde flytte kvælstof og fosfor fra vandet og over i fodermidler, hvor vi også har brug for kvælstof og fosfor, siger Jan Værum Nørgaard og fastslår:

- Men der venter et meget stort arbejde i at dokumentere både de fodermæssige og miljømæssige effekter af muslingeopdræt. Det er super vigtigt for landbruget, da muslingeproduktion har potentiale til at blive godkendt som et virkemiddel til opnåelse af god økologisk tilstand i de kystnære farvande. 


Yderligere information

Projektet MuMiPro (Mussel farming - Mitigation and Protein source for organic husbandry) har et samlet budget på 21 mio. kr., hvoraf Innovationsfonden har bevilget 16 mio. kr.

I projektet deltager Aarhus Universitet (BIOS, ANIS, ENVS og FOOD), DTU (Aqua og Food), Seafood Limfjord, Wittrup Seafood, Vilsund Blue, Engredo, Nofima, Limfjordsrådet, Danish Agro, SEGES Økologi og Udviklingscenter for Husdyr på Friland. 

Overordnet projektleder er Jens Kjerulf Petersen, Dansk Skaldyrcenter, DTU Aqua.

Kontakt

Lektor Jan Værum Nørgaard
Institut for Husdyrvidenskab, AU
Mail: janvnoergaard@anis.au.dk
Telefon: 8715 7816