Aarhus Universitets segl

Inspirationsdag for lærere om faglige undervisningsforløb for gymnasieelever den 14. december

Institut for Husdyrvidenskab udbyder en række faglige undervisningsforløb for gymnasieelever. Undervisningen tager udgangspunkt i den forskning, der foregår i instituttet og er tilpasset naturvidenskabelige fag i stx, htx og hf. Den 14. december afholder instituttet inspirationsdag for lærere.

Institut for Husdyrvidenskab tilbyder spændende og veltilrettelagte undervisningsforløb for gymnasieelever ved AU-Foulum.

Institut for Husdyrvidenskab udbyder en række faglige undervisningsforløb for gymnasieelever og -klasser med baggrund i instituttets forskning. Undervisningen er tilpasset naturvidenskabelige fag i stx, htx og hf, og indeholder eksperimentelle øvelser og faglig rammesætning. 

Undervisningsforløbet på AU-Foulum består af følgende tre elementer: En inspirationsdag for lærere, et klassebesøg omkring et centralt emne på AU Foulum og efterfølgende udvælgelse af enkelte elever til at deltage i en fordybelsesdag på AU Foulum. Der kan pt. vælges imellem emnerne: "Fra mælk til ost",  "Bioaktive stoffer i fødevarer" og "Jorden som filter".

Målet er at opnå større sammenhæng mellem undervisningsforløb og klasseundervisningen hjemme på skolen inden for kernestof, der fremmer elevernes faglige og personlige udbytte. Både forløb og klasseundervisning er opkvalificeret via videreudvikling i samarbejde mellem lærere og forskere. Endelig er håbet, at ”det skjulte talent”/den stille men dygtige elev bliver mere opmærksom på egne evner og tænkning og dermed mere aktiv og deltagende på klassen efterfølgende.

Undervisningstilbuddet afvikles på AU Foulum og gør aktivt brug af instituttets forskningsfaciliteter, udstyr og forskningsmiljø. Det er forskere og ph.d.-studerende ved Institut for Husdyrvidenskab, som varetager undervisningen.

Inspirationsdagen for lærere på AU Foulum er obligatorisk for at deltage i det videre forløb. Næste inspirationsdag afholdes onsdag den 14. december.

Læs mere om undervisningsforløbene og tilmeld dig inspirationsdag for lærere på AU-Foulum her.