Aarhus Universitets segl

Køerne på DKC rykker sammen om et nyt og fremtidssikret forskningscenter

Som et led i at tilpasse og opgradere Aarhus Universitets forsøgsfaciliteter for kvæg til de fremtidige forskningsbehov, står Danmarks Kvægforskningscenter over for en omfattende modernisering. Det nye og moderne forsøgscenter bliver nu samlet ét sted nemlig på det nuværende DKC-Burrehøjvej i Foulum.

Danmarks Kvægforskningscenter står over for en omfattende modernisering. Foto: Linda S. Sørensen.
Danmarks Kvægforskningscenter står over for en omfattende modernisering. Foto: Linda S. Sørensen.
Danmarks Kvægforskningscenter bliver fra årsskiftet samlet på én lokalitet, nemlig på det nuværende DKC-Burrehøjvej i Foulum. Foto: Linda S. Sørensen.
Danmarks Kvægforskningscenter bliver fra årsskiftet samlet på én lokalitet, nemlig på det nuværende DKC-Burrehøjvej i Foulum. Foto: Linda S. Sørensen.
DKC siger farvel til jerseykøerne, så der fremover kun vil være malkekøer af racen holstein at finde på forsøgscentret. Foto: Linda S. Sørensen.
DKC siger farvel til jerseykøerne, så der fremover kun vil være malkekøer af racen holstein at finde på forsøgscentret. Foto: Linda S. Sørensen.

På Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, er der de seneste år pågået et intensivt arbejde med at tegne de fremtidige forskningsbehov på kvægområdet. Dette har betydet, at kvægfaciliteterne i den nærmeste fremtid vil blive moderniseret og tilpasset, hvad angår antallet af køer, malkesystem og race. Dermed vil Danmarks Kvægforskningscenter blive samlet på én lokalitet, nemlig på det nuværende DKC-Burrehøjvej i Foulum, og køer og faciliteter på DKC-Blichers Allé flyttes hertil ved årsskiftet 19/20.


Bygninger

De nye og opgraderede kvægfaciliteter komme til at omfatte følgende: 

  • Der bliver bygget en ny forsøgskostald med mulighed for opdeling af køerne i hold á 12, hvorved der kan laves mere intensive forsøg end i den eksisterende kostald på Burrehøjvej.

  • Der skal bygges en ny intensivstald, som bl.a. skal rumme fire opgraderede klimakamre. Det er også her de fistulerede køer skal opstaldes. Til dette bliver der udviklet et helt nyt system og inventar, som gør det muligt at opstalde multi-fistulerede køer i løsdrift.

  • Der bliver bygget en flexstald (med både en isoleret og uisoleret sektion), hvor der kan laves forsøg med kvæg i alle aldersgrupper.

  • Endvidere bliver den nuværende foderlade udbygget og den nuværende kostald samt mandskabsbygning moderniseret.

 

 

Malkesystem og fodring

  • Af hensyn til de fremtidige forsøg er der truffet beslutning om, at der på DKC kun skal være ét malkesystem. Det bliver en malkestald med 2 x 12 ”side by side” med teknikkælder. Det betyder så også, at man ikke længere vil kunne finde malkerobotter på forsøgscentret. Robotterne har været vigtige gennem de seneste 20 år, men passer ikke længere til de fremtidige forskningsbehov.

  • De computerstyrede foderkasser – de såkaldte insenteckasser – forbliver i staldene, da de stadig er kernen i de mange forsøgsregistreringer. Disse vil blive opgraderet efter behov.


Dyr

  • Fra årsskiftet vil DKC’s besætning bestå af 230 Holstein malkekøer + opdræt + de fistulerede køer. Dertil er der mulighed for indkøb af dyr til særlige forsøg.

  • Jerseykøerne sættes ud og en æra med flere racer på DKC er slut.


Kvægfaciliteterne bliver fremtidssikret

”Alt i alt betyder det omfattende nybyggeri og modernisering af vores kvægfaciliteter på DKC, at forsøgscentret fortsat er fuldt rustet til at imødekomme og matche de fremtidige forskningsbehov på kvægområdet, således at vi fortsat kan gennemføre relevante forsøg i forhold til de udfordringer, som kvægerhvervet står overfor”, fortæller centerleder ved DKC, Merete Jensen.

”Ved at samle DKC på én lokalitet, opnår vi samtidigt en billigere husleje, en betydelig effektivisering i form af bedre udnyttelse af tid, mandskab og ikke mindst af dyrene i besætningen”, slutter Merete Jensen.

Det nye Danmarks Kvægforskningscenter forventes at stå færdigt i 1. halvår af 2020. Første etape bliver den nye kostald, som står klar ved årsskiftet, hvor alle produktionskøer flyttes til DKC-Burrehøjvej. Undervejs tilstræbes det at afvikle de pågående forsøg, således at perioden uden forsøg bliver så kort som mulig. Moderniseringen af kvægfaciliteterne er primært finansieret via AU’s egenkapital.

 

Flere oplysninger

Centerleder Merete Jensen

E-mail: Merete.Jensen@anis.au.dk