Aarhus Universitets segl

Kursus i Dyreforsøg hos Institut for Husdyrvidenskab afspejler vores placering i grænsefelt mellem landbrug og dyreforsøg

13 kursister har netop fået bevis på deres deltagelse i Dyreforsøgskursus finansieret af Institut for Husdyrvidenskab.

På det udvidede dyreforsøgskursus får deltagerne mulighed for at træne blodprøvetagning – både på de obligatoriske gnavere og på dyrearter, der typisk holdes som produktionsdyr, som fx høns.

Forskningen ved Institut for Husdyrvidenskab tager udgangspunkt i typiske danske produktionsdyr som kreaturer, svin, fjerkræ og mink. I mindre omfang indgår traditionelle forsøgsdyr (gnavere) i modelstudier. For at målrette uddannelsen af ph.d.-studerende, teknikere, specialestuderende og unge forskere i forsøgsdyrskundskab, har instituttet netop igen afholdt et udvidet kursus, som både dækker det obligatoriske pensum for FELASA B, men også inddrager produktionsdyrene – såvel teoretisk som praktisk.

Et kendetegn for mange tilladelseskrævende forsøg som gennemføres ved Institut for Husdyrvidenskab er, at de befinder sig i grænsefeltet mellem to lovgivninger – dyreforsøgslovgivningen og landbrugslovgivningen – og derfor kan være komplicerede at håndtere. På det netop afholdte kursus indgik derfor også øvelser i belastningsvurdering for netop disse dyrearter, når de holdes som produktionsdyr.

Ikke kun belastningsvurderingen, men også de underliggende etiske overvejelser, adskiller sig ofte fra typiske dyreforsøg, idet forsøg udført ved Institut for Husdyrvidenskab ofte ikke udføres med menneskelig gavn for øje, men sigter mod at gavne selve dyrene, deres produktion, deres sundhed og velfærd og ikke mindst miljøet. Disse hensyn, og diskussion heraf, indgik i de travle dage på kurset.

Hvis du vil læse mere om hvordan Institut for Husdyrvidenskab ellers arbejder med 3R, så kan du her finde link til en artikel om emnet i Danmarks 3R-Centers Årsberetning for 2018 (side 32).  

Dyreforsøgskurserne ved Institut for Husdyrvidenskab afholdes med jævne mellemrum – når der er behov – og kurserne er åbne for eksterne deltagere. Datoer for næste kursus er endnu ikke fastlagt, men interesserede kandidater er velkomne til at henvende sig til kursusansvarlig dyrlæge Ricarda Engberg: Ricada.Engberg@anis.au.dk