Aarhus Universitets segl

Living Lab på Danmarks Kvægforskningscenter – vejen til merudbytte af data

Et nyt initiativ fra Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) skal hjælpe virksomheder og konsulenter til at blive bedre til at vurdere og udnytte data fra moderne maskiner og udstyr, og nytænke udvikling af udstyr der integrerer data på tværs. DKC har derfor afholdt det første opstartsmøde om ”DKC som LivingLab”.

På Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) gennemføres der kvægforsøg og -forskning på højeste niveau og stedet har derfor en kæmpe erfaring og ekspertise i både at evaluere og bruge ”standard data” fra maskiner/udstyr, men også at vurdere kvaliteten af flere forskellige typer af data.

Denne viden og ekspertise ønsker DKC at tilbyde virksomheder - som mulighed for at udvikle udstyr og samarbejde mellem firmaer. Meget udstyr sælges i dag med forskellige standard-data, men det kan oftest være svært at bruge data på tværs af udstyr til gavn for eksempelvis en bedre vurdering af koens helbred, effektivitet eller hjælp til beslutningsstøtte.

Første møde i LivingLab-initiativet


Derfor indbød DKC til det første møde i ”Livinglab-initiativet”, som blev afholdt torsdag den 26. januar. Formålet med DKC som et ”LivingLab” er ønsket om at gøre firmaer mere bevidste om, hvad data kan bruges til, og hvilken værdi det giver for kvægbruget, når data deles på tværs af udstyr/firmaer. DKC vil herigennem bidrage til at udvikle udstyr og muligheder for dataanvendelse ude i kommercielle besætninger.

Mødet blev indledt med rundvisning til staldene og de mange forsøgsfaciliteter på DKC ved driftsleder Allan Mikkelsen. Efterfølgende bød chefkonsulent Jens Bech Andersen velkommen, hvor han introducerede gæsterne til AU Viborg og planerne om de nye uddannelser og rammer herfor i Foulum. Sidst men ikke mindst introducerede han til omdrejningspunktet for dagen: ”DKC som et LivingLab” - et åbent sted til udvikling og innovation inden for brugen af data fra udstyr og systemer.

Datamanager Marianne Johansen holdt dernæst et oplæg om, hvordan der arbejdes med data på DKC – herunder registreringer, datafangst, datastrukturer, lagring og ikke mindst kvaliteten og anvendelse af data. Marianne illustrerede også, hvordan man kan styrke og opnå merværdi i sine data ved at samle og koble dem, så det fx bliver muligt at se afvigende mønstre.

Efterfølgende fik gæsterne lejlighed til at drøfte perspektiverne i at data kombineres på tværs af udstyr og systemer. Jens Bech Andersen forklarede princippet i virksomheders muligheder for at købe sig adgang til data (fx kan man kombinere udstyr, der måler lyd, med data fra målinger i fodringsforsøg). Han understregede i øvrigt, at virksomheder ikke er afhængige af at være partnere i et specifikt forskningsprojekt, men at det er muligt at købe sig ind uafhængigt.

Næste skridt med ”LivingLab”

DKC arbejder videre med at nytænke mulighederne for samarbejde omkring kobling af data fra udstyr – og her er der blandt andet lagt op til afholdelse af kurser og workshops - eksempelvis:

  • Undervisning om data
  • Workshops for konsulenter/rådgivere (eksempler fra hverdagen og inspiration til ændringer)
  • Fokuserede møder mellem virksomheder og firmaer, der ønsker hjælp til samarbejde om data

Afslutningsvis opfordrede Jens Bech Andersen gæster og virksomheder til at tage kontakt til DKC, hvis der skulle opstå idéer til LivingLab-initiativet – alle forslag er velkomne!

Supplerende oplysninger

Vi bestræber os på, at alle vores artikler lever op til Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation. På den baggrund er artiklen suppleret med følgende oplysninger:

Finansiering

Projektet er støttet af Mælkeafgiftsfonden.

Læs mere

 Link til projektets hjemmeside

Kontakt

Centerleder Jens Bech Andersen, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: jba@anivet.au.dk