Aarhus Universitets segl

Maternel adfærd og brug af kælvningsbokse hos højdrægtige køer - Maria Vilain Rørvang holder ph.d.-forsvar på AU Foulum 19. april 2018

Maria har igennem sit ph.d.-projekt forsket i højdrægtige køers adfærd og brug af kælvningsbokse, som er vigtige led i en bæredygtig mælkeproduktion.

Marias studier har afdækket nye og uventede aspekter af hvordan adfærden styres og hendes resultater fremhæver, at andre faktorer, end de hidtil forventede, påvirker køernes adfærd op til kælvning og dermed også køernes brug af kælvningbokse.

Den samlede afhandling bidrager til forståelsen af højdrægtige køers adfærd og kan bidrage til udviklingen af fremtidige kælvningsfaciliteter, som sikrer dyrevelfærden for kælvende malkekøer og deres kalve.

 

Forsvaret holdes i auditoriet på AU Foulum, Blichers allé 20, 8830 Tjele, kl. 10.00

 

Yderligere oplysninger om forsvaret ->>