Aarhus Universitets segl

Publikum får ordet på årets Økologi-Kongres

Hvordan bidrager økologien til de fælles samfundsgoder? Det er et af de centrale spørgsmål, som deltagerne på årets Økologi-Kongres skal tage stilling til ved et interaktivt debatarrangement.

Hvor ligger de bedste succeshistorier? Og hvad er de største udfordringer for økologien? Det diskuteres på årets Økologi-Kongres. Arkivfoto.

Økologien leverer gode fødevarer og bidrager til fælles goder som f.eks. drikkevand uden pesticider og nitrat, bedre dyrevelfærd og større biologisk mangfoldighed. Men der er stadig plads til forbedring.

I 2015 har ca. 70 danske forskere og eksperter kortlagt den eksisterende viden om økologiens samfundsmæssige værdi. Resultatet er vidensyntesen ”Økologiens betydning for samfundsgoderne,” der udkommer som bog op til Økologikongressen, der finder sted 25. og 26. november.

I forbindelse med kongressen er Aarhus Universitet sammen med ICROFS vært ved et stort debatarrangement, hvor temaet for vidensyntesen diskuteres. Arrangementet indledes med korte oplæg af fem AU-forskere, der vil give et hurtigt overblik over de dilemmaer og udfordringer, økologerne skal håndtere for at blive endnu bedre.

Herefter får tilhørerne ordet. De bliver delt op i temagrupper og skal ved afstemning med et elektronisk stemmeværktøj tage stilling til følgende spørgsmål:

  • Hvordan bidrager økologien til de fælles samfundsgoder i dag?
  • Hvor ligger de bedste succeshistorier?
  • Hvad er de største udfordringer for økologien i forhold til samfundsgoderne som dyrevelfærd/miljø, klima/bæredygtig energiforsyning, natur/biodiversitet og landdistriktsudvikling?

Derefter er der gruppediskussion og til slut afstemning igen. Undervejs i forløbet er oplægsholderne fra plenummødet til stede og kan tilkaldes som eksperter, hvis der opstår spørgsmål i grupperne.