Aarhus Universitets segl

Spørgeskema på vej til 3000 landmænd

Hvilken baggrund har ansatte i landbruget, og hvordan ser ejerne på udfordringer i forhold til rekruttering? Et spørgeskema fra Aarhus Universitet er på vej ud til 3000 landmænd

Forskerne håber at blive klogere på, hvilke typer af efteruddannelse landmænd for eksempel vægter for deres ansatte Arkivfoto: AU

Hvordan ser landmænd med husdyr på udfordringerne i forhold til arbejdskraft og rekruttering af medarbejdere? Hvilken uddannelse har medarbejderne, og hvad er deres nationalitet?

Det er noget af det, som Aarhus Universitet gerne vil have svar på fra danske landmænd, og det sker via en stikprøveundersøgelse i form af spørgeskemaer, som i den sidste uge af oktober bliver sendt ud til ejere af bedrifter med mink, svin og malkekvæg.

- I disse år er der stigende faglige krav til landmænd, og der er konstant fokus på, hvordan man bedst rekrutterer medarbejdere til landbruget, hvilken uddannelsesbaggrund de har eller bør have og også på fordele og ulemper ved udenlandsk arbejdskraft. Vi laver undersøgelsen, fordi vi blandt andet mangler viden om ansattes baggrund, uddannelse, nationalitet, og herunder også landmænds syn på udfordringer i forhold til rekruttering og efteruddannelse, forklarer forskeren bag undersøgelsen, Inger Anneberg, der er antropolog og ansat ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Undersøgelsen bliver foretaget for Fødevareministeriet, og deltagerne er tilfældigt udvalgte. Inger Anneberg håber, at mange landmænd vi bidrage og besvare skemaet, som man både kan vælge at besvare på papir eller digitalt.

Også landmænd, der ikke har ansatte eller bare en enkelt ansat, bliver spurgt. Det skyldes, at spørgsmål om rekruttering og udfordringer i relation hertil er noget, de fleste landmænd har en holdning til, uanset størrelse på deres bedrift:

-Vi håber at blive klogere på, hvilke typer af efteruddannelse landmænd for eksempel vægter for deres ansatte, og hvor det vil være interessant at komme med nye tilbud. Vi håber også at få mere detaljeret viden om, hvordan arbejdsstyrken i landbruget i dag er sammensat, siger Inger Anneberg.


YDERLIGERE OPLYSNINGER

Postdoc Inger Anneberg
Institut for Husdyrvidenskab
Telefon: 8715 7854/ 2174 5708
Maile Inger.anneberg@anis.au.dk