Aarhus Universitets segl

Stor opbakning til netop afviklet dyreforsøgskursus

Institut for Husdyrvidenskab har for nyligt afsluttet Dyreforsøgskursus (kategori B). Uddannelse på dette område har høj prioritet ved instituttet. Derfor var kursets indhold mere omfattende end påkrævet, idet der også indgik produktionsdyr i programmet.

Foto: Helle Nygaard Lærke
Halvdelen af deltagerne var eksterne bl.a. fra fagområder som human medicin og det danske forsvar.
Foto: Helle Nygaard Lærke

I alt 16 deltagere, hvoraf over halvdelen var eksterne, deltog i Dyreforsøgskursus (kategori B), som netop er afholdt ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Dette dyreforsøgskursus har været tilrettelagt som en udvidet version, hvad angår indhold, i forhold minimumskravet. Kurset har nemlig også omfattet produktionsdyr, som ikke indgår i det obligatoriske pensum.

Indholdet på kurset har blandt andet omfattet lovgivning og administration på området, laboratorie- og forsøgsfaciliteter; etiske overvejelser/dilemmaer, narkose; smertelindring; sundhed og hygiejne; fodring og ernæring; håndtering; dyrenes omgivelser/opstaldning; avl og reproduktion; adfærd og smerte; planlægning af dyreforsøg; ikke-kirurgiske og kirurgiske procedurer i forbindelse med dyreforsøg (omfattende gnavere, fjerkræ, svin og kvæg) samt alternativer til dyreforsøg.

Kurset har været arrangeret og koordineret af forsøgsdyrlæge Ricarda Engberg fra Institut for Husdyrvidenskab, AU. Derudover har mange af instituttets ansatte, forskere såvel som teknikere, bidraget med undervisning og sikret de studerende en forskningsbaseret læring. Ud over instituttets ansatte bidrog forskere fra AU-SUND med udvalgte dele af undervisningen. 

To deltagere fortæller her om deres oplevelse og udbytte af kurset:

”Dyreforsøgskurset er for mig sammenligneligt med erhvervelse af kørekort. Man kender i forvejen de fleste grundregler, men det er godt at få definitioner, og specifikke love og regler helt på plads. Rent fagligt fik jeg mest ud af vores diskussioner om valget af den rette dyremodel til en given undersøgelse”. Postdoc Marlene Fredborg.

”Jeg synes, det var et meget vel tilrettelagt kursus, som passede rigtig godt med de arbejdsrutiner, jeg kommer til at skulle udføre på forsøgsdyr (svin). Der var både stof til eftertanke i forhold til de etiske dilemmaer vedrørende brug af dyr til forsøg, samt virkelig gode praktiske øvelser med bedøvelse, prøvetagning og aflivning af gnavere, fjerkræ og svin. Vi var et passende antal studerende fra fagområder som human medicin, husdyrvidenskab og endda det danske forsvar og det gav nogle interessante diskussioner. Jeg synes, jeg fik et stort udbytte af kurset og vil meget gerne anbefale det til andre”. Ph.D-stipendiat Maria Eskildsen.

Når instituttet bevilger midler til denne udvidede form for forsøgsdyrskursus og når instituttets ansatte har bidraget i så stort omfang, så skyldes det, at opgaver omkring dyreforsøg tages alvorligt fra instituttets (og AU’s) side og der tages ansvar for at uddanne såvel egne studerende som eksterne indenfor dette vigtige område. Kurset er blevet finansieret af Institut for Husdyrvidenskab via bevilling fra PhD-udvalget og er godkendt af dyreforsøgstilsynet. Hvis du vil høre mere om kurset og hvornår det afholdes igen kan du kontakte Ricarda Engberg.


Flere oplysninger:

Ricarda Engberg,

Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Ricarda.Engberg@anis.au.dk