Aarhus Universitets segl

Stor tilslutning til internationalt ph.d-kursus i Foulum

En gruppe unge ph.d.-studerende, repræsenterende institutioner fra 10 EU-lande og i alt 15 nationaliteter, mødtes i et fagligt og socialt fællesskab ved AU-Foulum i forbindelse med det populære ph.d.-kursus ”Gut Biology and Health”, som blev afholdt for tredje gang med stor succes.

De 20 internationale ph.d.-studerende samt undervisere, som deltog i ph.d.-kurset ”Gut Biology and Health”, som blev afviklet over en to ugers periode. Foto: Ole Højberg.
Ud over forelæsninger bød kurset også på praktiske øvelser inden for mikrobiologi og immunologi. Foto: Ole Højberg.

I alt 20 internationale ph.d.-studerende deltog i ph.d.-kurset ”Gut Biology and Health”, som blev afviklet over en to ugers periode sidst i august. Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet var værter for det intensive kursus, som bød på en række forelæsninger af danske, såvel som internationale forskere fra universiteter i England og Frankrig, samt en række praktiske øvelser inden for mikrobiologi og immunologi, med udgangspunkt i materiale udtaget fra grise, der blev slagtet til formålet.

Ud over forelæsninger og praktiske øvelser fik de studerende også mulighed for at præsentere og udveksle erfaringer, hvad angår deres egne forskningsprojekter. Endelig indgik der en ekskursion til SEGES’ showroom for farestier på Siljebjerggaard ved Brædstrup.

Gennem et sådan ph.d.-kursus skabes der et vigtig forskningsinteressefællesskab på tværs af landegrænser, hvilket er til gavn for de studerende i første omgang men også for os som universitet, da det kan medvirke til at etablere fremtidige eksterne forskningssamarbejder, siger seniorforsker fra Institut for Husdyrvidenskab, Ole Højberg, der, sammen med kolleger i Sektion for Immunologi og Mikrobiologi, har været hovedarrangør.

Det er tredje gang kurset bliver afholdt. Første gang var i 2013, og der har været stigende søgning til kurset siden. ”I år havde vi 40 ansøgere til 20 pladser, og selvom vi er stolte af så stor tilslutning til vores kursus, er det selvfølgelig ærgerligt at måtte give afslag til en hel del”, udtaler Ole Højberg.

Ph.d-kurset blev afholdt som en kombination af et ph.d.-kursus under fakultetets forskerskole (GSST) og en sommerskole i regi af det europæiske forskningsnetværk PiGutNet  (European network on the factors affecting the gastrointestinal microbial balance and the impact on the health status of pigs). PiGutNet er en såkaldt Cost Action, der støtter netværksopbyggelse ved f.eks. at betale omkostninger til udenlandsophold og rejser. Sektionsleder Charlotte Lauridsen ved Institut for Husdyrvidenskab har sammen med kolleger fra Sektion for Immunologi og Mikrobiologi en central rolle i dette netværk, som blev igangsat i 2015 og løber til og med 2018.

Kurset var finansieret af Graduate School of Science and Technology (GSST) samt af COST Action FA1401 (PiGutNet) og forventes at blive afholdt igen i august 2019.

 

 

Yderligere oplysninger

Seniorforsker Ole Højberg
Institut for Husdyrvidenskab
Tel.: +45 87157792
Email: ole.hojberg@anis.au.dk

Sektionsleder Charlotte Lauridsen Institut for Husdyrvidenskab Tel.: +45 87158019 Email: charlotte.lauridsen@anis.au.dk