Aarhus Universitets segl

Vivi Hunnicke Nielsen bliver vicepræsident for Animal Task Force

International koordinator Vivi Hunnicke Nielsen fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er valgt som vicepræsident for Animal Task Force.

Vivi Hunnicke Nielsen er valgt for en periode på to år.

Ved en generalforsamling i november blev international koordinator Vivi Hunnicke Nielsen fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet valgt som ny vicepræsident for de 17 europæiske videninstitutioner i Animal Task Force (ATF), der endvidere har medlemmer fra flere landbrugssektorer.    

ATF er et europæisk ”Public-Private Partnership” (PPP), der repræsenterer forskere, landmænd og landbrugserhverv og søger at fremme en bære- og konkurrencedygtig husdyrproduktion i Europa gennem videnudveksling og innovation. Organisationen blev etableret i 2011, og den nyvalgte vicepræsident har været medlem siden 2012.

Som organisation har ATF fokus på hele produktionskæden og skaber rum for dialog mellem politikere, forskere, erhverv og det øvrige samfund. Desuden leverer organisationen viden og ekspertise til landbrugserhvervet, politikere og EU-institutioner.

ATF har som mål at fremme husdyrbrugets interesser i forskellige EU-initiativer og udarbejder således input til EU-forskningsprogrammer og initiativer såsom H2020, EIP-AGRI, FACCE-JPI og SCAR. ATF bidrager endvidere til videnudveksling på husdyrområdet ved at afholde seminarer og workshops, bl.a. i forbindelse med den årlige EAAP-konference.

Vivi Hunnicke Nielsen er valgt for en periode på to år.


Yderligere information

Læs mere om ATF

Kontakt

Vivi Hunnicke Nielsen
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
Email: vivih.nielsen@dca.au.dk
Telefon: 87157912
Mobil: 22191351