Aarhus Universitets segl

Nyt projekt skal sikre slagtekalves trivsel

Et nyt projekt ved DKC og Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet skal undersøge, hvordan man bedst sikrer slagtekalves trivsel omkring det tidspunkt, hvor de skifter fra mælk til fast foder. Kalvene er meget sårbare i denne periode - derfor sættes der fokus på at optimere mælketildeling og fravænningsstrategi samt fodring.

Kalve der ’tabes’ i overgangsperioden fra mælk til foder kan være svære at ’rette op’. Det nye projekt skal skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen. Foto: Linda S. Sørensen

For mange slagtekalve har problemer med trivsel og sundhed i overgangsfasen mellem mælk og fast foder. Kalve der ’tabes’ på dette udviklingstrin kan være svære at ’rette op’ - selv ved anvendelse af store medicinmængder. Formålet med dette projekt er at skabe grundlag for forbedret sundhed og produktivitet i slagtekalveproduktionen med særlig fokus på øget tilvækst og reduceret medicinforbrug.

Projektet udføres ved Danmarks Kvægforskningscenter og fokuserer på et hidtil forsømt led i produktionen af slagtekalve, nemlig overgangsperioden fra mælk til fast foder. Vi ved nemlig ikke nok om, hvad der kan hjælpe de enkelte slagtekalveproducenter, dyrlæger og rådgivere til at forebygge og afhjælpe disse overgangsproblemer hos kalvene. Der mangler viden om, hvordan indkøbte slagtekalve sikres optimalt i denne periode. Hvordan praktiseres den ’rigtige’ fravænningsstrategi, hvordan opretholdes kalvens immunitet, og hvilke krav er der til det faste foder, så det bedst forebygger sygdom og nedsat tilvækst og medicinering undgås og så trivslen sikres på såvel kort som langt sigt?

 

Projektet vil fokusere på følgende fire delemner:

•          At kortlægge medicinforbrug omkring fravænning samt undersøge forudsætningerne for optimal flytning af kalve

•          At undersøge bedst mulige mælkefodrings-management til stimulering af kalvens optagelse af fast foder i overgangsperioden

•          At optimere D- og E- vitaminforsyningen efter fravænning for at forbedre kalvens immunstatus

•          At finde optimale foderrationer under og efter fravænning, der fremmer slagtekalvens vækst og sundhed

 

Der vil blandt andet indgå analyse af database-data, forsøgsaktiviteter, samt praksisafprøvninger i projektet. Udbyttet af projektarbejdet vil være øget viden om, hvornår og i hvilken ’kondition’ kalvene bedst flyttes; udvikling af de bedste fravænningsstrategier; sikring af den rette forsyning af vitaminer og essentielle næringsstoffer; reduktion af medicinforbruget, og at overgangsfodringen er fremmende for slagtekalvens samlede præstationer.

Projektet er finansieret af Kvægafgiftsfonden og løber i perioden 2016 – 2018.

 

Flere oplysninger

Mogens Vestergaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet
E-mail: mogens.vestergaard@anis.au.dk