Aarhus Universitets segl

Institut for Husdyrvidenskab har skiftet navn til Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

Efter beslutningen om, at AU Viborg – Forskningscenter Foulum skal huse de tre nye uddannelser - Veterinærmedicin, Animal Science og Agrobiologi - er der for alvor blevet travlt i Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Det spiller nemlig en helt central rolle i etableringen af de nye uddannelsestilbud. Instituttet har nu også skiftet navn til Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab (ANIVET) samt gennemført en reorganisering.

AU Viborg - Forskningscenter Foulum set fra Luften. Foto: Jens Bonderup.

Der var god stemning i AU Foulums kantine den 1. april, da institutleder Charlotte Lauridsen bød velkommen til alle medarbejdere i det daværende Institut for Husdyrvidenskab. Her var nemlig indbudt til fejring af, at der nu skal skabes en helt unik uddannelsescampus med op mod 800-900 studerende i Foulum – det nye AU Viborg – som skal være centrum for uddannelser inden for grøn omstilling, veterinærmedicin og primær fødevareproduktion i Jylland.

Store forandringer er således i vente for instituttet. Og her er faglighed, kvalitet og relevans absolutte nøgleord i arbejdet henimod at blive klar til at udbyde de nye uddannelser:

”Vi arbejder på højtryk for at skabe de allerbedste rammer for de nye uddannelser og de mange nye studerende, som skal til at have deres daglige gang her i Foulum. I den forbindelse har vi et tæt samarbejde med Københavns Universitet i processen. Vi sætter alle sejl til for at skabe nogle attraktive og inspirerende studiemiljøer, så vi kan uddanne dygtige kandidater, der matcher fremtidens behov inden for agrobiologi, veterinær- og animal science området og kan bidrage til at løse udfordringerne inden for den grønne omstilling”, fortæller institutleder Charlotte Lauridsen.

Nyt navn og fem nye forskningssektioner
På den baggrund har instituttet per 1. juli 2022 skiftet navn til Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab (ANIVET).

I de mange bestræbelser på at ruste sig til de fremtidige nye opgaver, er der desuden gennemført en reorganisering i instituttet, som er gået fra tre forskningssektioner til fem stærke faglige enheder.

De fem nye forskningssektioner er nu følgende:

Derudover er der nedsat fem temagrupper, som er sammensat med udgangspunkt i tværfaglige emner og problemstillinger. De fem temagrupper er:

Instituttets forskning omfatter således fortsat bæredygtig fødevareproduktion; miljø og klima samt sundhed og velfærd for dyr og mennesker, hvilket danner basis for den forskningsbaserede og uvildige myndighedsrådgivning og undervisning.

”Vi har gennemført reorganiseringen for at sikre, at instituttet er mere robust og konkurrencedygtigt og for bedre at kunne integrere den nye dyrlægeuddannelse i forskningssektionerne. Endvidere er forskningsenhederne blevet tilrettelagt således, at der kan skabes god balance mellem forsknings- og myndighedsopgaver og ikke mindst de markant udvidede undervisningsaktiviteter, der venter forude”, forklarer Charlotte Lauridsen.

Instituttet rummer i forvejen nogle meget stærke og aktive forskningsmiljøer, som de studerede får mulighed for at blive en del af tidligt i uddannelsesforløbet, og som også er med til at sikre, at de studerende kommer tæt på dyrene fra dag 1 af. ”Desuden indtænker vi nye læringsmetoder bl.a. med mere projektbaserede studier og tværgående kurser. Vi får rigtigt meget at byde på, så de studerende kan godt begynde at glæde sig”, slutter Charlotte Lauridsen.

Fakta om de nye uddannelser
Helt konkret bliver der fra 2024 -26 etableret 200 bachelor-uddannelsespladser og yderligere 190 kandidat-uddannelsespladser, som gradvist opbygges fra 2026 og frem. Etableringstilskuddet fra staten er på 252,2 mio. kr. med et efterfølgende årligt driftstilskud på 54,5 mio. kr.

Læs mere om det nye AU Viborg i artiklerne:

AU Viborg i Foulum bliver centrum for grøn omstilling og fødevareproduktion. (OBS! Uddannelsesopstarten er udskudt til 2024).

Hvordan stamper man lige en ny campus op af den jyske muld – på godt et år? (OBS! Uddannelsesopstarten er udskudt til 2024).

Flere oplysninger

Institutleder Charlotte Lauridsen, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Charlotte.Lauridsen@anivet.au.dk